poučení k odstoupení od smlouvy

Zakoupené zboží jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

formulář ostoupení od smlouvy ke stažení

tento formulář vyplňte v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, můžete využít svého zákonného práva o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež nám s vyplněným formulářem zašlete zpět. Odstoupení od smlouvy musí být uplatněno nejpozději 14 dnů od dodání zboží.

Po doručení zboží na adresu uvedenou níže (adresa pro zaslání zboží), Vám bude odeslána výše kupní ceny na Váš bankovní účet. Peníze budou odeslány nejpozději do 14 dnů od doručení zboží spolu s vypněným formulářem o odstoupení od smlouvy.

Adresa pro zaslání zboží

Hotex.png

vrácené zboží zasílat na tuto adresu

Hovorka Petr - HOTEX
ul. Knovíz 188
274 01 Knovíz