• Reklamace & záruka

  poučení k uplatnění reklamace

  Zakoupené zboží jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

  formulář reklamace ke stažení

  tento formulář vyplňte v případě, že chcete reklamovat zboží. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím

  Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

  Spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

  Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 • Odstoupení od smlouvy

  poučení k odstoupení od smlouvy

  Zakoupené zboží jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

  formulář odstoupení od smlouvy ke stažení

  tento formulář vyplňte v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím

  Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, můžete využít svého zákonného práva o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež nám s vyplněným formulářem zašlete zpět. Po doručení zboží vám bude odeslána výše kupní ceny na váš bankovní účet uvedený výše a to nejpozději do 14 dnů od doručení zboží spolu s vypněným formulářem o odstoupení od smlouvy.