• Odstoupení od smlouvy

  poučení k odstoupení od smlouvy

  Zakoupené zboží jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

  formulář odstoupení od smlouvy ke stažení

  tento formulář vyplňte v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím

  Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, můžete využít svého zákonného práva o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež nám s vyplněným formulářem zašlete zpět. Po doručení zboží vám bude odeslána výše kupní ceny na váš bankovní účet uvedený výše a to nejpozději do 14 dnů od doručení zboží spolu s vypněným formulářem o odstoupení od smlouvy.

 • Adresa pro zaslání zboží

  vrácené zboží zasílat na tuto adresu

  Hovorka Petr - HOTEX
  ul. Knovíz 188
  274 01 Knovíz